ศิษย์เก่า

นักศึกษารุ่นที่ 4 หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม

นักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม

นักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม

นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรเรือสำราญและการโรงแรม