หลักสูตรที่เปิดอบรม

1.วิชาที่เรียน Food and Beverage Knowledge  

  • ความรู้ทั่วไปของแผนกอาหารละเครื่องดื่ม
  • ความรู้ทั่วไปของห้องอาหารโรงแรมกับเรือสำราญ
  • ทักษะในการเป็นพนักงานบริการบนเรือสำราญ
  • ความรู้ทั่วไปของเครื่องดื่ม
  • ความรู้ของ ชาและกาแฟ
  • ความรู้เรื่องของไวน์

************************************************************************

2.วิชาที่เรียน Housekeeping Knowledge

  • ความรู้ทั่วไปของแผนกแม่บ้าน
  • ทักษะในการทำความสะอาดห้องพัก
  • ความรู้เรื่องของสารเคมีต่างๆในการทำงานห้องพักของเรือสำราญ
  • บุคลิกภาพของการเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดี

************************************************************************

3.วิชาที่เรียน ภาษาอังกฤษ 75ชั่วโมง

อบรมภาคภาษาอังกฤษ 75ชั่วโมง

************************************************************************

4.อบรมความปลอดภัยทางทะเล 6 ช.ม.

************************************************************************

Subscribe US Now

Call Now Button
error: Content is protected !!