บุคคลากร

อาจารย์ สมรัชนะ มูลสาย

ประจำวิชา Food and Beverage Knowledge

  • ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
  • อดีตลูกเรือสำราญโทยระดับโลก 16 ปี
  • แต่งหนังสือเรือสำราญ
  • นักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

************************************************************************

อาจารย์ คณิน คานิเยาว์

ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ English for Hospitality Hotel & Cruise

  • ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัย Greenwich ประเทศอังกฤษ

************************************************************************

อาจารย์ ธัญรัสมิ์ ศักดิ์ธนาพงษ์

ประจำภาควิชางานบริการแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Knowledge)

  • ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
  • ทำงานบนเรือสำราญ กับ บริษัทเรือ Fred Olsen Cruise Lined ประเทศอังกฤษ ทำงาน 5 ปี

************************************************************************

Subscribe US Now

Call Now Button
error: Content is protected !!